วิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุลทางจุลชีววิทยาทางการแพทย์และวิทยาภูมิคุ้มกัน

เผื่อใครอยากลองมาท้าทายความสามารถ ( อย่าเลยยย หนีไป๊!!! … 555 ตึ่งโป๊ะ! ล้อเล่น มันก็ดีอยู่ 😉 ) เรียนอะไร ? จริงๆ มันก็ครอบคลุมพวกแบคทีเรียทางการแพทย์ การ…

จิตวิทยาการปรึกษา

เรียนเกี่ยวกับทฤษฎีทางจิตวิทยา พฤติกรรมมนุษย์ ความผิดปกติของจิต การให้คำปรึกษารูปแบบต่าง ๆ คนที่เรียนส่วนใหญ่จะเป็นอาจารย์แนะแนว นักจิตวิทยา หรือพยาบาล ถ้าเป็นค…